Biuro Projektów i Wycen Nieruchomości. Kompleksowa obsługa nieruchomości.

Wyceniony przez nas obiekt

Porady dotyczące nieruchomości

Specjalizujemy się w następujących usługach i opracowaniach:

 • ustalanie, badanie, interpretacja i prostowanie stanów prawnych nieruchomości,
 • porady dotyczące nieruchomości dla spraw sądowych, urzędów skarbowych, sprzedaży, dla potrzeb zabezpieczenia kredytu,
 • opinie ustne o wartości mieszkania, działki lub domu w celu sprzedaży lub zakupu,
 • opinie dotyczące ustanowienia drogi koniecznej,
 • opinie na potrzeby postępowań spadkowych, podziału majątku, odszkodowań, itp.,
 • ekspertyzy dotyczące kosztów naprawienia powstałej szkody w mieszkaniach lub budynkach w celu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela lub osób trzecich,
 • kosztorysy nakładów poniesionych na nieruchomości (wartości wykonanych remontów), dla nieruchomości podlegających podziałowi majątku,
 • opinie dotyczące bezumownego użytkowania nieruchomości, tzn. bez zgody właściciela zabudowania na ich terenie urządzeń w postaci sieci energetycznych, sieci wodnych, kanalizacyjnych i gazociągowych,
 • ekspertyzy dot. nieruchomości dla sądów, urzędów miast i gmin, zakładów ubezpieczeń, a także urzędów skarbowych,
 • opinie dotyczące utraty wartości nieruchomości na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
 • podziały budynków na lokale (wyodrębnienie lokali),
 • opinie techniczne o stanie budynków mieszkalnych i usługowych,
 • ekspertyzy budowlane (np. wadliwie wykonanych robót budowlanych),
 • plany i analizy opłacalności inwestowania w nieruchomości,
 • inne ustalone w ramach indywidualnych uzgodnień.

Nasi klienci

Biuro Wycen Nieruchomości KOWALSCY
ul. Chrószcza 31
44-200 Rybnik
NIP: 698-160-92-86
tel. 607 66 14 66 lub 604 923 314
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-kowalscy.pl
Jacek Kowalski
Biegły Sądowy
Rzeczoznawca Majątkowy
tel. +48 607 66 14 66
Agnieszka Kielich
Asystent Biegłego Sądowego
Rzeczoznawcy Majątkowego
tel. +48 604 923 314